29
Oct
2022
0

Novi sjaj 3

Za Almaški kraj karakterističan je duh nekih starih vremena,a
krasi ga arhitektura 18. i 19. veka. Uske I krivudave ulice čuvaju
tajne nekadašnjih žitelja ovog dela grada. Almašani su na njega
veoma ponosni, a u ovom delu grada svoj stalni dom našla
najvažnija kulturna ustanova u Srba – Matica srpska. Kada se
govori o ovom kraju, ne treba zaboraviti ni hram Sveta tri
jerarha, najveći pravoslavni hram u Novom Sadu.

24
Oct
2022
0

Novi sjaj 2

Almaški kraj zaštićena je kulturno-istorijska celina na
nacionalnom nivou. S tim u vezi počela je i njegova obnova i
pokušaj zaštite zgrada koje su pratile razvoj grada kroz vekove.
Istorija Novog Sada može se sagledati kroz istoriju ovog dela
grada i to 300 godina unazad. Projekat uređenja Almaškog kraja
je urađen i nedavno prezentovan javnosti. Prva etapa radova je
več počela, a najveći deo biće urađen do kraja 2023. godine.

19
Oct
2022
0

Novi sjaj 1

Almaški kraj je jedan od najstarijih delova Novog Sada, koji se
prostire na više od 20 hektara i obuhvata veći deo Podbare.
Odlikuju ga uske i isprepletene ulice sa, do pre tridesetak
godina, uglavnom porodičnim kućama. Prvi naseljenici bili su
stanovnici malog bačkog sela Almaš, koji su se zbog sukoba sa
vlastima, doselili na današnju Podbaru, a delu grada u znak
sećanja na svoje selo dali su ime Almaški kraj. Ovde se nalaze
neke od najstarijih novosadskih ulica, a među njima su i one
koje protokom vremena i prilika nisu menjale imena. Ovo je
priča o nekima od njih.